Over het Zorg Leren Netwerk

Het Zorg Leren Netwerk is het samenwerkingsverband van functionarissen HRM, Kwaliteit, Medische techniek, P&O en Opleidingen werkzaam in Nederlandse en Belgische ziekenhuizen en VVT-instellingen. Wij ontwikkelen op kostenbesparende wijze digitale bij- en nascholing voor iedere zorgverlener die bevoegd en bekwaam wil blijven.

Het netwerk is ontstaan vanuit een vergelijkbare opleidingsbehoefte en kennisdeling over de invoer en toepassing van moderne leervormen. The Competence Group (TCG) nam in 2006 het initiatief voor de oprichting van ons netwerk. Vanuit TCG is netwerkcoördinator Joke Harmsen actief met de dagelijkse organisatie, kennisuitwisseling, interessante programma’s en meer. In België faciliteert de GiVi Group het netwerk.

Joke Harmsen

Cöordinator Zorgleren Netwerk
E-learning voor de zorg, door de zorg

Wij gebruiken een groot deel van onze opbrengsten om vraaggestuurd nieuw lesmateriaal te ontwikkelen. Dit gebeurt op initiatief van de netwerkleden en vanuit ontwikkelingen in de zorgsector zélf. Hiermee onderstrepen wij onze formule ‘E-learning door de zorg, voor de zorg’!

Samen e-learning ontwikkelen

Wij komen bijeen voor het gezamenlijk, kostenbesparend ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Dit materiaal omvat thema’s als medische apparatuur, voorbehouden handelingen of wet- en regelgeving. Wij ontwikkelen het lesmateriaal in compacte werkgroepen, samengesteld uit deskundigen van de aangesloten leden. En omdat wij de kosten onderling verdelen, kunnen wij ons lesmateriaal tegen zeer betaalbaar tarief aanbieden. Neem de proef op de som en bekijk Zorg Leren Unlimited: een compleet pakket geaccrediteerde e-learning-modules, passend in vrijwel ieder opleidingsbudget.

Lidmaatschap

Sinds onze oprichting staat kennisdeling rond digitaal opleiden centraal. Tijdens frequente, goed georganiseerde bijeenkomsten leren wij van elkaar en komen wij vaak snel en eenvoudig tot relatief grote verbeteringen in onze opleidingsprocessen.

Aan het lidmaatschap van ons netwerk is slechts een bescheiden contributie verbonden. Deze is niet persoonsgebonden, zodat meerdere personen van uw organisatie onze bijeenkomsten kunnen bijwonen. Op deze manier is uw organisatie continu verbonden met functionarissen van andere zorgorganisaties.

Waarom lid worden

●  Wij leren van elkaar!

● Samen met vakgenoten en TCG, of de projectuitvoering door TCG

●  Gedeelde opleidingsvraag wordt gezamenlijk aangepakt en ingevuld

●  Verkoop, distributie en administratie door TCG in Nederland en de GiVi Group in België

●  Mede-eigenaarschap van ontwikkelde leermiddelen

●  Uniek: zelffinancierend model, een deel van de opbrengst vloeit terug in de ontwikkelkas van het Zorg Leren Netwerk voor nieuwe ontwikkeling en onderhoud

Veelgestelde vragen
Zorg Leren Netwerk
Is een eerste, oriënterend gesprek met het Zorg Leren Netwerk kosteloos?
Welke Belgische organisaties zijn in het netwerk actief?
Is een eerste, oriënterend gesprek met het Zorg Leren Netwerk kosteloos?

Uiteraard. U kunt ons alles vragen over digitaal opleiden. Wellicht kan ook uw organisatie haar leerdoelstellingen voordelig digitaal bereiken, met enthousiaste en aantoonbaar goed opgeleide medewerkers. Dat is een onderzoek waard!

Welke Belgische organisaties zijn in het netwerk actief?

Wij verzorgen thans leeroplossingen voor diverse Belgische zorginstellingen, zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg, het Universitair Ziekenhuis Gent en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen.

E-learning
Kan ik ook eenmalig een losse e-learning volgen?
Moeten wij eerst lid worden om e-learning te kunnen inkopen?
Kan ik ook eenmalig een losse e-learning volgen?

Jazeker. Via de webwinkel kunt u een module kopen, starten, afronden en herstarten. Bevat de module een toets en bent u geslaagd? Dan krijgt u een certificaat. Bovendien blijft de module 1 jaar beschikbaar als naslagwerk.

Moeten wij eerst lid worden om e-learning te kunnen inkopen?

Nee. Iedere zorginstelling kan e-learning bij het Zorg Leren Netwerk inkopen. Ook als niet-lid profiteert u dan van staffelkorting. Lidmaatschap van het netwerk is echter raadzaam: u profiteert dan van extra voordelen.

Leerportaal
Werkt jullie e-learning in alle leerportalen?
Kunnen wij ook e-learning aanbieden zonder leerportaal?
Is binnen het netwerk kennis van meerdere leerportalen beschikbaar?
Werkt jullie e-learning in alle leerportalen?

Ja. Vrijwel alle door ons ontwikkelde e-learning is SCORM gebaseerd. Uiteraard mag u rekenen op ondersteuning bij het aanbieden van de e-learning in uw organisatie.

Kunnen wij ook e-learning aanbieden zonder leerportaal?

Voor het aanbieden van e-learning is een leeromgeving nodig. U kunt dit vergelijken met mp3-bestanden via mp3-spelers. Er zijn leeromgevingen in vele soorten en maten. Zo kunnen wij een eenvoudige leeromgeving inrichten, zónder dat u deze zelf moet beheren. Vraag naar de mogelijkheden.

Is binnen het netwerk kennis van meerdere leerportalen beschikbaar?

Ja. Wij kunnen digitaal opleiden aan uw strategische ambities verbinden. Als u wilt, maken wij de noodzakelijke besluitvorming bij de invoer van digitaal opleiden inzichtelijk. Wij denken mee over de inzet van relevante technologie en helpen de oplossingen in uw leerlandschap te verwerken.

Menu