Over het Zorg Leren Netwerk

Het Zorg Leren Netwerk is het samenwerkingsverband van functionarissen HRM, Kwaliteit, Medische techniek, P&O en Opleidingen werkzaam in Nederlandse en Belgische ziekenhuizen en VVT-instellingen. Wij ontwikkelen op kostenbesparende wijze digitale bij- en nascholing voor iedere zorgverlener die bevoegd en bekwaam wil blijven.

Het netwerk is ontstaan vanuit een vergelijkbare opleidingsbehoefte en kennisdeling over de invoer en toepassing van moderne leervormen. The Competence Group (TCG) nam in 2006 het initiatief voor de oprichting van ons netwerk. Vanuit TCG is netwerkcoördinator Joke Harmsen actief met de dagelijkse organisatie, kennisuitwisseling, interessante programma’s en meer. In België faciliteert de GiVi Group het netwerk.

Joke Harmsen

Cöordinator Zorgleren Netwerk
E-learning voor de zorg, door de zorg

Wij gebruiken een groot deel van onze opbrengsten om vraaggestuurd nieuw lesmateriaal te ontwikkelen. Dit gebeurt op initiatief van de netwerkleden en vanuit ontwikkelingen in de zorgsector zélf. Hiermee onderstrepen wij onze formule ‘E-learning door de zorg, voor de zorg’!

Samen e-learning ontwikkelen

Wij komen bijeen voor het gezamenlijk, kostenbesparend ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Dit materiaal omvat thema’s als medische apparatuur, voorbehouden handelingen of wet- en regelgeving. Wij ontwikkelen het lesmateriaal in compacte werkgroepen, samengesteld uit deskundigen van de aangesloten leden. En omdat wij de kosten onderling verdelen, kunnen wij ons lesmateriaal tegen zeer betaalbaar tarief aanbieden. Neem de proef op de som en bekijk Zorg Leren Unlimited: een compleet pakket geaccrediteerde e-learning-modules, passend in vrijwel ieder opleidingsbudget.

Lidmaatschap

Sinds onze oprichting staat kennisdeling rond digitaal opleiden centraal. Tijdens frequente, goed georganiseerde bijeenkomsten leren wij van elkaar en komen wij vaak snel en eenvoudig tot relatief grote verbeteringen in onze opleidingsprocessen.

Aan het lidmaatschap van ons netwerk is slechts een bescheiden contributie verbonden. Deze is niet persoonsgebonden, zodat meerdere personen van uw organisatie onze bijeenkomsten kunnen bijwonen. Op deze manier is uw organisatie continu verbonden met functionarissen van andere zorgorganisaties.

Waarom lid worden

●  Wij leren van elkaar!

● Samen met vakgenoten en TCG, of de projectuitvoering door TCG

●  Gedeelde opleidingsvraag wordt gezamenlijk aangepakt en ingevuld

●  Verkoop, distributie en administratie door TCG in Nederland en de GiVi Group in België

●  Mede-eigenaarschap van ontwikkelde leermiddelen

●  Uniek: zelffinancierend model, een deel van de opbrengst vloeit terug in de ontwikkelkas van het Zorg Leren Netwerk voor nieuwe ontwikkeling en onderhoud

Veelgestelde vragen
Zorg Leren Netwerk
E-learning
Leerportaal
Menu
Winkelmand