Ontstaan en groei Zorg Leren Netwerk

De initiatiefnemer van het Zorg Leren Netwerk is The Competence Group (TCG), actief vanuit het Nederlandse IJsselstein. TCG ontwikkelt digitaal onderwijs, implementeert online leeromgevingen en beantwoordt vraagstukken rond kennis-, opleiding- en informatiemanagement. Samen met de leden van het Zorg Leren Netwerk is TCG erin geslaagd het grootste e-learning-netwerk van Nederland en België te ontwikkelen.

2005: Oriëntatie verpleegkundige e-learning

The Competence Group (TCG) onderzoekt de verpleegkundige opleidingsbehoefte in ziekenhuizen, met name rond bedrijfshulpverlening en de voorbehouden risicovolle handelingen. E-learning over deze onderwerpen kan worden aangeboden naast de bestaande e-learning over software, medische apparatuur en dergelijke. Tevens onderzoekt TCG de mogelijkheden van een kosteneffectief ontwikkelmodel.

2006: Oprichting Stuurgroep Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH)

2006: Oprichting Stuurgroep Voorbehouden Risicovolle Handelingen (VRH)

TCG neemt het voortouw en richt de Stuurgroep Verpleegkundige Handelingen op, samen met de Antonius Mesos Groep, het Kennemer Gasthuis, Medisch Centrum Alkmaar, het Rode Kruis Ziekenhuis en VieCuri.

2007: Oplevering e-learning Voorbehouden Handelingen

De eerste vijf VRH-modules worden opgeleverd. Het betreft de modules Basic Life Support, Blaaskatherisatie, Intraveneuze toediening, Perifere infuuscanule en Verzorging van patiënt met tracheacanule.

2008: Registratie domein zorgleren.nl

2008: Registratie domein zorgleren.nl

TCG registreert een aantal domeinnamen rond leren en opleiden in de zorg, waaronder zorgleren.nl.

2009: Introductie naam en missie

Paul Klinkert (Manager Marketing) en Toon Rijken (CEO) besluiten het samenwerkingsverband rond verpleegkundige e-learning te ontwikkelen. Zij kiezen de naam ‘Zorg Leren Netwerk’ en formuleren de missie van het netwerk: ‘E-learning door de zorg, voor de zorg’.

2009: Start LinkedIn-groep Zorg Leren

Start van de eerste Nederlandse LinkedIn-groep voor opleiders in zorgorganisaties. De LinkedIn-groep Zorg Leren verbindt, informeert en ondersteunt de kennisuitwisseling rond digitaal opleiden op laagdrempelige wijze.

2010: Lancering website www.zorgleren.nl

De website presenteert de doelstellingen van het Zorg Leren Netwerk en toont een overzicht van beschikbare e-learning ‘door de zorg, voor de zorg’.

2010: Landelijke roadshows

2010: Landelijke roadshows

De eerste roadshow ‘Digitaal opleiden in de zorg’ vindt plaats op 19 oktober 2010 in het Medisch Centrum Alkmaar en trekt opleiders uit heel Noord-Holland. Een doorslaand succes: roadshows in het Maastricht UMC+ en bij Emergis volgen. Ook in de jaren daarna worden roadshows georganiseerd.

2011: Eerste exemplaar Zorg Leren ‘e-learning krant’

2011: Eerste exemplaar Zorg Leren ‘e-learning krant’

In een tijd dat papieren inhoud naar pixels wordt omgezet, lanceren wij een krant rond ‘e-learning in de zorg’: een opvallende verschijning! Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de heer Heynen van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tijdens een netwerkvergadering in het Zuwe Hofpoort Woerden. De volgende dag wordt de krant verspreid op het driedaagse Zorg & ICT Congres in de Jaarbeurs Utrecht. Daar blijkt de krant niet aan te slepen: vliegensvlug worden duizenden exemplaren bijgedrukt en verspreid.

2011: Introductie e-learning-pakket Zorg Leren Unlimited

2011: Introductie e-learning-pakket Zorg Leren Unlimited

In de zorgsector neemt de vraag naar digitale bij- en nascholing snel toe. De beschikbare opleidingsbudgetten worden echter steeds verder ingeperkt. In deze omstandigheden ziet ‘Zorg Leren Unlimited‘ als oplossing het licht: een compleet pakket e-learning-cursussen ontwikkeld ‘door de zorg, voor de zorg’, inclusief toetsing, certificering, onderhoud en een passende portaaloplossing. De formule slaat aan: tientallen zorginstellingen en ziekenhuizen zien de voordelen van deze betaalbare oplossing.

2011: Aanstelling netwerkcoördinator Mireille Boonstra

2011: Aanstelling netwerkcoördinator Mireille Boonstra

Het Zorg Leren Netwerk neemt een dusdanige omvang aan, dat een speciale netwerkcoördinator wordt aangetrokken: Mireille Boonstra wordt hét gezicht van het Zorg Leren Netwerk en draagt zorg voor de coördinatie van het netwerk.

2012: Mijlpaal LinkedIn-groep

2012: Mijlpaal LinkedIn-groep

Op LinkedIn passeert het ledenaantal van de groep ‘Zorg Leren’ de mijlpaal van 1.000 personen.

2012: Oprichting Zorg Leren Netwerk – Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

2012: Oprichting Zorg Leren Netwerk – Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Ook zorginstellingen willen aansluiten bij het Zorg Leren Netwerk. Naast het netwerk voor ziekenhuizen ziet een tweede netwerk het levenslicht: Zorg Leren VVT. Leden van het eerste uur zijn Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, De Friese Wouden, Opella, Palet, SVRZ, Stichting Elisabeth Breda en Zorggroep Meander.

2012: Eerste symposium ‘Patiëntveiligheid & Medische technologie’

2012: Eerste symposium ‘Patiëntveiligheid & Medische technologie’

Het Zorg Leren Netwerk organiseert een symposium rond opleiden in relatie tot het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’. Wij ontvangen meer dan 250 belangstellenden in het UMC Utrecht. Een aantal organisaties levert inhoudelijke bijdrages, zoals Carefusion, Dräger Medical Netherlands B.V., Maastricht UMC+, het Ministerie van VWS, Pontes Medical, TNO, TU Delft en het UMC Utrecht.

2013: Oplevering recordaantal e-learning-modules

De onderwijskundigen en netwerkleden zitten niet stil: een recordaantal e-learning-modules wordt opgeleverd. Zo worden zorginstellingen voorzien van de nieuwe e-learning over Compressief zwachtelen, Diabetes mellitus, Mondverzorging, Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, Slikstoornissen, Valpreventie, Verantwoord medicijngebruik, Vocht en voeding en Wondverzorging.

2013: Presentaties ‘E-learning in VVT-instellingen’

2013: Presentaties ‘E-learning in VVT-instellingen’

Het Zorg Leren Netwerk organiseert presentaties rond de uitkomsten van haar onderzoek naar digitaal opleiden in VVT-instellingen. Tientallen vertegenwoordigers van zorginstellingen uit heel Nederland wonen de verschillende presentaties bij.

2013: Rondetafelsessies ‘Convenant veilige toepassing medische technologie’

Het Zorg Leren Netwerk verdiept zich in het delen van kennis en het ontwikkelen van lesmateriaal rond medische technologie. In de aanloop naar een tweede symposium organiseert het netwerk een aantal Rondetafelsessies in het Erasmus MC, Flevoziekenhuis, Kennemer Gasthuis en Máxima Medisch Centrum. De sessies kennen bijdragen van onder andere het AMC, Biotop Medical, BovenIJ ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, DEKRA Certication B.V., Deventer ziekenhuis, Dockx Medical B.V., Gelre ziekenhuis, KWIC Healthcare B.V., LangeLand ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Martini

2013: Tweede symposium ‘Patiëntveiligheid & Medische technologie’

2013: Tweede symposium ‘Patiëntveiligheid & Medische technologie’

Opnieuw organiseert het Zorg Leren Netwerk een symposium rond opleiden in relatie tot het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’. Wij ontvangen meer dan 250 belangstellenden in het UMC Utrecht. Een aantal organisaties levert inhoudelijke bijdrages, zoals Gelre ziekenhuizen, Isala, het Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht.

2013: Stichting IZZ roept Zorg Leren Netwerk uit tot ‘Zorgsucces’

‘Het Zorg Leren Netwerk maakt het gezamenlijk ontwikkelen van scholing voor alle zorgorganisaties op unieke wijze toegankelijk en overdraagbaar!’, aldus de Stichting IZZ bestaande uit Actiz, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en diverse werknemersorganisaties.

2014: Oprichting Zorg Leren Netwerk – Medische hulpmiddelen

In navolging op het netwerk van Ziekenhuizen en VVT-instellingen ontstaat een derde Zorg Leren netwerk: Medische hulpmiddelen. Het netwerk richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg door zorgprofessionals in relatie tot medische hulpmiddelen. Voor dit doel ontwikkelt het netwerk digitale cursussen rond medische technologie, zoals infuuspompen, spuitpompen, ventilatoren en meer.

2014: Presentaties ‘Nieuwe wetgeving voor zorginstellingen’

Op locatie van The Competence Group in IJsselstein presenteert het Zorg Leren Netwerk de gevolgen van nieuwe wetgeving voor zorginstellingen. Er is grote belangstelling voor de presentaties over de Wet Meldcode, de Wet Zorg en Dwang, de Wet Klachtrecht en de invulling van kennisbehoeftes die vanuit deze wetgeving ontstaat.

2014: Lancering webshop www.zorgleren.nl

2014: Lancering webshop www.zorgleren.nl

Aan de bestaande website www.zorgleren.nl wordt een webshop toegevoegd. Met deze webshop maakt het netwerk haar e-learning ook toegankelijk voor zelfstandige zorgprofessionals en kleinere zorgorganisaties. De webshop biedt losse e-learning-cursussen die met iDEAL worden afgerekend. Na het succesvol afronden van de e-learning ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat voor de registratie van accreditatiepunten.

2014: Derde symposium Patiëntveiligheid & Medische technologie

2014: Derde symposium Patiëntveiligheid & Medische technologie

Het derde symposium vindt plaats in Domus Medica te Utrecht, met opnieuw Tom van ‘t Hek als dagvoorzitter. Het symposium kent een aantal posterpresentaties over succesvolle projecten en onderzoeken rond het Convenant, Patiëntveiligheid en Medische hulpmiddelen. Opnieuw trekt het symposium meer dan 250 bezoekers met inhoudelijke bijdragen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het UMC Utrecht en VUmc.

2015: Uitzending TV-special op RTL4

2015: Uitzending TV-special op RTL4

Het programma Medicaltravel produceert een TV-special over het Zorg Leren Netwerk. Medicaltravel is al vele seizoenen succesvol bekeken op RTL4.

2015: ‘Meet and Greet’ tijdens Congres HRM in de Zorg

HRM in de Zorg is al jaren hèt jaarcongres voor HR-, directie- en lijnmanagers werkzaam in de zorg en welzijn. Tijdens dit congres ontmoeten deelnemers de leden van het Zorg Leren Netwerk en laten zij zich bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond digitaal opleiden in de zorgsector.

2015: Oprichting Zorg Leren Netwerk – België

2015: Oprichting Zorg Leren Netwerk – België

Een vierde Zorg Leren netwerk dient zich aan: Zorg Leren Netwerk – België. Het netwerk richt zich op het gezamenlijk en kostenbesparend ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor de Belgische zorgsector. Het eerste lid is Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.

2016: 10 jaar Zorg Leren Netwerk: jubileumfeest Volendam

2016: 10 jaar Zorg Leren Netwerk: jubileumfeest Volendam

Tien jaar na oprichting van de Stuurgroep Voorbehouden Risicovolle Handelingen vindt in Volendam een spetterende jubileumdag plaats! Met een buitentemperatuur van 30 graden nemen alle netwerkleden deel aan een zeilregatta op het Markermeer. De dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue in jachthaven ‘Marina Volendam’.

2016: Aanstelling netwerkcoördinator Joke Harmsen

Joke Harmsen wordt door TCG voorgesteld als nieuwe coördinator van het Zorg Leren Netwerk. Joke heeft meer dan 25 jaar ervaring in opleiden in de zorgsector en is de centrale contactpersoon voor het Zorg Leren Netwerk.

2017: Bijeenkomst België – “Implementatie van kwaliteit en veiligheid: de rol van e-learning”

2017: Bijeenkomst België – “Implementatie van kwaliteit en veiligheid: de rol van e-learning”

Ziekenhuizen implementeren kwaliteitssystemen voor maximale kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Ook in België wijzen de ziekenhuisaccreditatierapportages van instanties als JCI de opleiding en vorming van artsen en medewerkers als verbeterpunt aan. Tijdens deze bijeenkomst in Antwerpen laten wij zien hoe e-learning hieraan een aantoonbaar positieve bijdrage levert. Het Erasmus MC en Ziekenhuis Oost-Limburg leveren als netwerkleden een grote inhoudelijke bijdrage.

2018: Introductie www.zorgleren.com

2018: Introductie www.zorgleren.com

Lancering van de website www.zorgleren.com. Met deze website geven wij algemene informatie over het Zorg Leren Netwerk. De website belicht daarom de activiteiten in zowel Nederland als België.

Menu
Winkelmand