Per 1 januari 2019 is de meldcode Ouderenmishandeling veranderd. Deze code helpt zorgprofessionals accuraat te handelen bij vermoedens van mishandeling. De cursus ‘Aanpak ouderenmishandeling’ is daarom eveneens herzien.

In vergelijking met de oude meldcode, wordt het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid. De vijf stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Voor de besluitvorming van het doen van een melding, zijn zorgprofessionals verplicht een afwegingskader te gebruiken. Meer weten? Bel (030) 256 56 25.

Menu
Winkelmand